Menno van Duijn (1983) has been interested in birds since the age of 4. His parents bought him a English bird book where they translated the names of the birds to Dutch. Within no time he knew the birds and asked his parents to take him to the Dunes so he could search for the birds in his book.

At the age of twelve he bought his first lens and spend is pocket money on films. With digital photography his interest in bird photography took flight.With friends he crossed the country chasing rare birds but eventually he focussed on catching bird behaviour rather than a record shot.

His images got published in many (inter)nationale magazines and won prices (GDT, Lowland, Roots and National Geographic). His work is managed by stock agency Agami.

Menno guided tours to Antarctica, Finland, Poland, Schotland of which he gives presentations and on request also offers workshops. Especially for low angle photography he produced his own low-angle hide. In 2015 he started Birding Netherlands guiding birders and photographers visiting the Netherlands.


Menno van Duijn (1983) is sinds zijn vierde al verslaafd aan vogels. Zijn ouders kochten een Engelstalige vogelgids waarin zij de Nederlandse namen opschreven. Nog voor hij goed kon lezen kende hij al de namen van de vogels en vroeg elk weekend of naar de duinen gingen om de vogels te zoeken.

Met zijn spaargeld kocht hij voor zijn 12e verjaardag zijn eerste telelens en spendeerde zijn zakgeld aan diarolletjes. Met de komst van de digitale fotografie nam ook zijn enthousiasme voor fotograferen een vlucht.

Samen met zijn vrienden reed hij het hele land door achter zeldzaamheden aan maar na verloop van tijd focuste hij zich meer op het fotograferen van gedrag in plaats van het ene registratieplaatje.

Dit resulteerde in dat zijn foto's gepubliceerd werden en tevens ook prijzen wonnen (GDT, Lowland, Roots en National Geographic). Zijn werk is o.a. ondergebracht bij stock bureau Agami

Tevens heeft Menno reizen geleidt naar Antarctica, Finland, Polen, Schotland en geeft hij lezingen, workshops en ontwikkelde hij een speciale schuiltent. In 2015 richtte Birding Netherlands op waar toeristen in Nederland o.l.v. een gids vogels kunnen kijken en fotograferen.